Våre Tjenester

– Nyanlegg
– Rehabilitering
– Eneboliger
– Hytter
– forretningsbygg, lager, driftsbygninger m.m.
– Internkontroll elektro
– utbedring av feil og mangler ved tilsyn.
– kontroll av el-anlegg.